bitVisitor

ระบบแลกบัตร bitVisitor


.

ระบบแลกบัตร เก็บประวัติ ผู้มาติดต่อ
Visitor Management System

 


การเก็บข้อมูลการเข้า-ออก ของผู้มาติดต่อ โดยใช้การจดบันทึกบนกระดาษ

มักเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย (human error) หรือบางครั้งก็อ่านลายมือกันไม่ออก

 

อีกทั้งต้องหาที่จัดเก็บเอกสารเป็นจำนวนมาก การสืบค้นย้อนหลังก็ทำได้ยาก

และข้อมูลที่อยู่บนกระดาษ ไม่สามารถทำให้เห็นภาพรวมเพื่อการบริหารงาน


bitVisitor คือคำตอบ...  เพราะสามารถบันทึกประวัติการเข้า-ออก ของ visitor

ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมถ่ายภาพบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ รวมถึงถ่ายภาพใบหน้า

หรือยานพาหนะของผู้มาติดต่อได้ทันที


bitVisitor เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายดาย โดยแสดงประวัติการเข้าออก

และคำนวณเวลาที่ visitor อยู่ในพื้นที่ พร้อมแสดงภาพบัตร ภาพใบหน้า

หรือพาหนะที่เคยถ่ายไว้


bitVisitor เลือกกรองข้อมูลแยกกลุ่ม (filter) สั่งเรียง (sort) สั่งค้นหา (search)

โดยรายงานที่ได้สามารถส่งออกเป็น pdf เพื่อ email ให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือส่งออก

เป็นไฟล์ excel ให้ผู้ใช้นำไปต่อยอดได้เองbitVisitor ระบบจอสัมผัส bitVisitor ถ่ายรูปบัตรประชาชน
เพียงเสียบปลั๊กในป้อมยาม
แล้วใช้ได้ทันที
จอสัมผัสเหมือนมือถือ
สะดวกรวดเร็ว
ถ่ายภาพบัตร ภาพบุคคล
ได้อย่างง่ายดาย

 

 


- Video สาธิตระบบแลกบัตร bitVistor


***  เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
      จึงมีข้อจำกัดในการนำเสนอข้อมูลทางเว็ปไซต์ 
      โทรหาเราวันนี้...เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-746-2747 (auto)